دستگیری یک مربی مَرد که مشغول تمرین دادن یکی از تیم های ملی بانوان بود!

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- در اردوی یکی از تیم های ملی بانوان ایران که در یکی از شهرهای شمالی برگزار شده بود، نهادهای ذی صلاح مربی مردی را دستگیر کردند که مشغول تمرین دادن به این بانوان ملی پوش بود.اخیرا در اردوی یکی از تیم های ملی بانوان که در یکی از شهرهای شمالی برگزار شده بود، یک مربی مرد که بدون اخذ مجوز لازم از نهادهای ذی صلاح، مشغول تمرین و آموزش دادن بانوان بود، چند ساعتی از سوی نهادهای ذی صلاح دستگیر شد.به نقل از تسنیم، طبق قانون، مربیان مرد نمی توانند وظیفه آموزش بانوان را برعهده داشته باشند. این درحالی است که این مربی مرد، هیچ مجوزی برای آموزش بانوان نداشته است و جای سوال دارد که چرا فدراسیون مربوطه این اختیار را به این مربی مرد داده تا وظیفه تمرین دادن بانوان را برعهده داشته باشد.