دانلود؛ دبل سیو مانوئل نویر روی ضربه پنالتی بایرلورکوزن

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- مانوئل نویر روی ضربه پنالتی بازیکنان بایرلورکوزن دو واکنش تماشایی از خود نشان داد البته که داور به خاطر ورود بازیکنان به محوطه جریمه پنالتی را تکرار کرد.