گل سلیمان بامبا به چلسی (چلسی 0-1 کاردیف)

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- سلمیان بامبا موفق شد روی پاس موریسون دروازه کپا آریزرابالاگا را باز کند تا کاردیف در استمفورد بریج از چلسی پیش بیفتد.