ده روسی: از جدایی هم تیمی هایم ناراحت شدم اما بازیکنان جدید هم خوب هستند

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- دنیله ده روسی، کاپیتان 35 ساله رم که در تمام دوران فوتبالش پیراهن جالوروسی را برتن کرده است در مصاحبه با ایل رومانیستا در خصوص تعدد انتقالات جدید در تیمش در فصل جاری، گفت:بازیکنان جدید زیادی به تیم آمده اند اما آن ها خود را به خوبی با تیم تطبیق داده اند. رم تیمی سالمی است که بازیکنان جدید خود کمک می کند. اگر مسئولیتی بر عهده من بود، تمام هم تیمی هایم را حفظ می کردم زیرا به حضور آن ها عادت کرده بودم و هرگاه که بازیکنی از تیم جدا می شد، ناراحت می شدم. اما با این حال، تیم ما رییس و مدیر ورزشی دارد که مسئولیت کارها برعهده آن هاست. چیزی در این موارد نمی دانم و شاید حتی نباید چیزی در مورد این مسائل بدانم اما می دانم که رم یک تیم واقعی است و بازیکنانی که به تیم آمده اند، خوب هستند و تیم را قوی می کنند. آیا اولسن نامطمئن است؟ درست نیست. او می داند که کارش را چگونه انجام دهد. اولسن مرا به یاد استروتمن می اندازد که وقتی به تیم آمد، می خواست ایتالیایی یاد بگیرد.