والیبال قهرمانی جهان؛ هلند 3-1چین؛ چشم بادامی ها باز هم با شکست زمین را ترک کردند

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- ست اول بازی دو تیم پا به پای هم به کسب امتیاز پرداختند اما عملکرد خوب حریف اروپایی آنها را به امتیاز 25 رساند؛ چینی ها نیز به امتیاز 21 بسنده کردند.اما در ست دوم بازی چینی ها بسیار افت کرده و تمرکز خود را از دست دادند که نتیجه آن شکست با نتیجه 13 بر 25 بود .اما همه چیز در ست سوم عوض شد و چشم بادامی های خستگی ناپذیر توانستند ناکامی دو ست قبل خود را جبران کنند با نتیجه 25 بر 23 پیروز شوند.در ست چهارم تیم ملی هلند به خود آمده و با اجرای نمایشی زیبا از بازی خود با نتیجه 25 بر 13 پیروز میدان شدند.آمار بازی