دانلود؛ گل روز باشگاه میلان - زلاتان ابراهیموویچ به کالیاری (2011)

درخواست حذف این مطلب
طرفداری- گل روز باشگاه میلان اختصاص دارد به گل زلاتان ابراهیموویچ به کالیاری در سال 2011.