دنی آلوز: می خواهیم تاریخ سازی کنیم تاکنون عملکرد خوبی داشته ایم :: نشریه خبری پایدار


دنی آلوز: می خواهیم تاریخ سازی کنیم تاکنون عملکرد خوبی داشته ایم

درخواست حذف این مطلب
طرفداری - دنی آلوز ستاره این روزهای یووه که شب گذشته موفق شد اولین جام خود با این تیم را کسب کند معتقد است یووه باید برای کسب جام های بعدی به روش کنونی خود ادامه دهد.به گزارش fft آلوز در این خصوص گفت:اکنون باید به حرکت ادامه دهیم تا بتوانیم جام های بزرگتر را به دست آوریم. باید اطمینان حاصل کنیم که به درستی آماده خواهیم شد. فوتبال یک بازی تیمی است و ما واقعا خوب هستیم چون به سختی تلاش می کنیم. می خواهیم به چیزهای بزرگی برسیم و تاریخ سازی کنیم. تا کنون عملکرد خوبی داشته ایم.همه ما می خواستیم به نحوی به تیم کمک کنیم و به چیزی که می خواستیم رسیدیم به همین خاطر خوشحال هستیم. وی در خصوص لاتزیو نیز گفت: لاتزیو تیم خوبی است و بازیکنان با کیفیتی در اختیار دارد. می دانیم فینال همیشه سخت است اما ما عملکرد بهتری داشتیم.